FINANCIAL CONSULT NEDERLAND

Online advies:

efficiënt, laagdrempelig en kostenbesparend!

 

Afspreken wanneer ú dat wilt!

Direct een afspraak inboeken in mijn online agenda.

Oók in de avonduren (tussen 19:30 uur en 23:30 uur)

Contact

 

Sneeuwwater 6 3991 ME Houten

06 233 88 250

info@financialconsult.nl

 

Deze website is eigendom van Ron van der Steen.

Ron is onafhankelijk financieel planner.

 

Daarnaast is hij werkzaam als hypotheekadviseur voor Vereniging Eigen Huis en als deskundige voor Stichting Achmea Rechtsbijstand, Arag, Das en andere juridische professionals.

 

Voor Dukers & Baelemans en NCOI is Ron werkzaam als freelance docent.

INKOMEN, ALIMENTATIE & PENSIOENVEREVENING

ECHTSCHEIDEN

Uw eigen online financieel expert

Als u gaat scheiden dan moet u een aantal belangrijke beslissingen nemen. Daarnaast krijgt u te maken met veel partijen. Denk daarbij aan een advocaat of mediator, een rechter, een notaris, het pensioenfonds, de bank, een makelaar etc. Veel van deze professionals werken vanuit hun eigen aandachtsgebied. Ik beheers zowel de fiscale als juridische als bancaire expertise en heb zo het totale overzicht over uw totale financiële, juridische en fiscale positie.

 

Mijn taak

Ik richt mij op de positie van de eigen woning en de hypotheek. Daarbij gaan we stapsgewijs te werk. Allereerst breng ik uw financiële situatie goed in kaart en bekijk ik wat de mogelijkheden zijn. Grofweg komt dat neer op een van de volgende situaties:
1. U neemt de woning over, uw partner vertrekt
2. Uw partner neemt de woning over, u vertrekt
3. U verkoopt de woning

Belangrijke onderwerpen zijn daarbij:
Bent u getrouwd, geregistreerd partner of samenwonend?
Heeft u (partnerschaps-)voorwaarden opgemaakt waarin de verdeling van de bezittingen en schulden is geregeld?
Hoe is het eigendom van de woning geregeld?
Op wiens naam staat de hypotheekschuld?
Zijn er nog overige schulden en bezittingen?
Zit er overwaarde op de woning of is er sprake van een restschuld?
Is het mogelijk voor één van de partners om de woning over te nemen?
Hoe wordt de waarde van de woning betrokken in de verdeling van de boedel?
Is er sprake van een spaarhypotheek en of levensverzekering?

FISCAAL

Scheiden heeft ook invloed op het recht op renteaftrek. Zo heeft de vertrekkende partner na 24 maanden na het feitelijke vertrek geen recht meer op renteaftrek. Tot die tijd dus nog wel. Ook kunt u in het jaar van scheiden kiezen of u nog als fiscaal partner aangemerkt wilt worden of niet. Ook deze keuze heeft gevolgen voor de hoogte van de teruggave van de rente. Verder krijgt de vertrekkende partner mogelijk te maken met de bijleenregeling en de eigenwoningreserve. Ook geldt dat de renteaftrek uit het verleden goed geadministreerd moet worden omdat hiermee bij de aankoop van een nieuwe woning rekening moet worden gehouden.

Voor de blijvende partner zijn er ook fiscale gevolgen. Zo krijgt die te maken met een beperking van de renteaftrek voor het overgenomen deel van de vertrekkende partner en moet de hypothecaire geldlening voldoen aan verschillende vereisten om nog voor renteaftrek in aanmerking te komen.

 

Wat gebeurt er na 24 maanden?

 

Vertrekkende partner

- geen eigen woning meer

- geen renteaftrek meer en geen bijtelling eigenwoningforfait meer

- waarde (WOZ) en schuld verhuizen naar box III

- overwaarde uitrekenen en toevoegen aan eigenwoningreserve

 

Blijvende partner woont om niet in de woning

- gedeelte eigen woningforfait van vertrekkende partner is partneralimentatie

- alimentatieplicht moet blijken uit een rechterlijke uitspraak, convenant of een andere schriftelijke overeenkomst

 

Blijvende partner betaalt huur voor de woning

- huur moet zakelijk zijn

- huur wordt onbelast ontvangen

- gedeelte eigen woningforfait van vertrekkende partner is geen partneralimentatie

 

Vertrekkende partner blijft rente betalen o.g.v. een onderhoudsverplichting

- rente blijft aftrekbaar als partneralimentatie

 

U ziet dat het belangrijk is om goed vast te leggen welke afspraken er gemaakt worden (wel of geen onderhoudsplicht, rente doorbetalen of juist huur etc.)

KOSTELOOS KENNISMAKEN?

Met vriendelijke groet,

Ron van der Steen MFP

LinkedIn profiel

Onafhankelijk echtscheidingsspecialist hypotheken
U ziet dat er nogal wat gevolgen zijn voor de inrichting van uw hypotheek als u gaat scheiden. Laat u daarom goed en onafhankelijk adviseren!
tags: echtscheiden, koophuis, advocaat, mediator, rechter, notaris, pensioenfonds, bank, makelaar, fiscale, juridische, financiele, eigen, woning, hypotheek, getrouwd, samenwonend, schulden, eigendom, overwaarde 

Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op via 06-233 88 250 (whatsapp) of stuur een mail. Lees hier de recensies op advieskeuze.nl als u wilt weten hoe ik werk.

 

Wilt u gelijk een afspraak inplannen, ga dan naar de onlineagenda en boek direct een afspraak. Ik hoop u snel te mogen begroeten!

Natuurlijk moet de financiering inclusief de eventuele uitkoopsom haalbaar zijn op uw inkomen. Daarbij wordt ook gekeken naar alimentatieplichten en de verdeling van de opgebouwde pensioenaanspraken. Deze hebben invloed op de betaalbaarheid van de woonlasten.

JURIDISCH

De woning moet op 1 naam komen te staan. De vertrekkende partner wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarvoor wordt een zgn. akte van verdeling opgemaakt. De notaris maakt deze akte op. Als dit is gebeurd, kan de hypotheek worden aangepast.

Naast de hypotheek heeft scheiden ook gevolgen voor uw testament, uw levensverzekeringen en uw pensioen (nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen).

 

Economisch eigendom overdragen

Lukt het niet om de woning op 1 naam te zetten omdat de blijvende partner bijvoorbeeld te weinig verdient, dan is er de mogelijkheid om alleen het economische eigendom van de woning over te dragen aan de blijvende partner. Beide partners blijven dan juridisch eigenaar én schuldenaar. De blijvende partner moet de volledige lasten dragen van de woning en kan de hypotheekrente volledig in aftrek brengen wanneer deze voldoet aan de wet- en regelgeving van nu. Dat houdt in dat ten minste de helft van de lening annuitair moet worden afgelost in maximaal 30 jaar. Dit deel was (fiscaal) van de vertrekkende partner en wordt nu gezien als nieuw deel voor de blijvende partner. Ook de overwaarde moet voor de helft worden gefinancierd. Alle waardeverandering moet daarna aan de blijvende partner toekomen (stijging én daling van de marktwaarde van de woning). 

 

De vertrekkende partner moet zich bij deze constructie goed realiseren dat het in de meeste gevallen NIET mogelijk is om zelfstandig een lening af te sluiten om een andere woning te kopen. De vertrekkende partner zal moeten gaan huren. Deze oplossing wordt meestal gekozen als tijdelijke oplossing om de kinderen niet te veel te belasten tijdens en na de scheiding door ook nog te moeten verhuizen. Ook de alternatieven voor de blijvende partner (andere woning kopen of huren en de maandlasten die daarbij horen) zijn vaak een argument om voor deze constructie te kiezen. 

WONING VERKOPEN

Gaat u de woning verkopen en ontstaat er overwaarde, dan kan er sprake zijn van een eigenwoningreserve. Ook hier speelt het vraagstuk van de renteaftrekhistorie een belangrijke rol bij de vraag hoeveel hypotheek u kunt krijgen voor de aankoop van een nieuwe woning.

U ziet dat er nogal wat gevolgen zijn voor de inrichting van uw hypotheek als u gaat scheiden. Zowel voor de vertrekkende partner als voor de blijvende partner. Laat u daarom goed en onafhankelijk adviseren!