FINANCIAL CONSULT NEDERLAND

Online advies:

efficiënt, laagdrempelig en kostenbesparend!

 

Afspreken wanneer ú dat wilt!

Direct een afspraak inboeken in mijn online agenda.

Oók in de avonduren (tussen 19:30 uur en 23:30 uur)

Contact

 

Sneeuwwater 6 3991 ME Houten

06 233 88 250

info@financialconsult.nl

 

Deze website is eigendom van Ron van der Steen.

Ron is onafhankelijk financieel planner.

 

Daarnaast is hij werkzaam als hypotheekadviseur voor Vereniging Eigen Huis en als deskundige voor Stichting Achmea Rechtsbijstand, Arag, Das en andere juridische professionals.

 

Voor Dukers & Baelemans en NCOI is Ron werkzaam als freelance docent.

INVENTARISEREN, ANALYSEREN &

ADVISEREN

FINANCIEEL ADVIES

Uw eigen online financieel expert

Vaak is er een concrete aanleiding om advies in te winnen. Dat kan zijn omdat u bijvoorbeeld een nieuwe woning heeft gekocht of omdat uw lijfrenteverzekering uitkeert. U zoekt dan advies over dit specifieke onderwerp, maar dat heeft invloed op uw totale financiele situatie. Er komen steeds meer vragen en steeds minder antwoorden. Daarom werken wij met de integrale aanpak: het financieel plan. Het financieel plan geeft u inzicht in uw volledige financiele situatie. En inzicht geeft rust. Uit dit financieel plan volgen een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten vormen de basis voor een vervolggesprek en dienen als vertrekpunt voor een concreet advies.

BEMIDDELINGSKOSTEN

Na 1 januari 2013 is het voor bemiddelaars niet meer mogelijk om voor complexe financiële producten beloond te worden op basis van provisie. Zij vragen nu een vaste vergoeding, uurtarief of abonnementsvergoeding voor zowel het advies als de bemiddeling. Dit houdt niet automatisch in dat zij onafhankelijk advies geven. Andere belangen kunnen nog steeds een rol spelen.

 

Omdat wij al sinds 2008 het adviestraject scheiden van het producttraject, bent u ervan verzekerd dat ons advies op geen enkele wijze beïnvloed kan worden door andere partijen of belangen. FCN is geen bemiddelaar, maar adviseur. Onze AFM adviesvergunning is voor u dé zekerheid dat u een echt onafhankelijk financieel advies krijgt. Houd er dus rekening mee dat u – naast onze advieskosten – bemiddelingskosten betaalt wanneer u zelf via internet financiële producten afsluit of rechtstreeks bij een bank of verzekeraar. Bij de vaststelling van ons adviestarief hebben wij daar rekening mee gehouden. Wij raden dan ook aan een serviceprovider in te schakelen om voor u de beste aanbieding uit de markt te filteren.

KOSTELOOS KENNISMAKEN?

Met vriendelijke groet,

Ron van der Steen MFP

LinkedIn profiel

Echt onafhankelijk financieel advies - online
Het financieel plan geeft u inzicht in uw volledige financiële situatie. En inzicht geeft rust.
tags: woning, lijfrenteverzekering, financieel, plan, pensioen, fiscale, juridische, financiele, offerte, bank, tussenpersoon, kosten, complexe, producten, AFM, vereniging, eigen, huis, adviseur, onafhankelijk

Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op via 06-233 88 250 (whatsapp) of stuur een mail. Lees hier de recensies op advieskeuze.nl als u wilt weten hoe ik werk.

 

Wilt u gelijk een afspraak inplannen, ga dan naar de onlineagenda en boek direct een afspraak. Ik hoop u snel te mogen begroeten!

Financial planning bestaat uit drie fasen: inventariseren, analyseren en adviseren. De inventarisatiefase brengt uw fiscale, juridische en financiële situatie in kaart en dient daardoor als nulmeting. Uitgangspunt is altijd uw netto besteedbaar inkomen (Nbi). Wij gaan ervan uit dat dit de variabele is waarop u wilt sturen. Wij berekenen het Nbi in de situatie van arbeid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden van de partner. Daarbij houden we rekening met de vermogenspositie en de fiscale behandeling in de verschillende situaties. Onze analyse bespreken we met u in een concept advies. Dat doen we tijdens een verdiepingsgesprek. Het definitieve advies wordt dan gepresenteerd, waarin concrete aandachtspunten geformuleerd zijn waarmee u direct aan de slag kunt. Dat kunnen financiële, fiscale en/of juridische punten zijn.

UITVOERING VAN HET ADVIES

Wanneer het advies gereed is, zult u wellicht invulling willen geven aan het advies met een financieel product. Daarvoor zijn drie manieren:

Zelf doen via internet
Veel commerciële partijen bieden vergelijkingsmodulen aan op internet. U kunt verschillende offertes aanvragen. Als u een offerte accepteert, betaalt u een bemiddelingsfee aan de aanbieder.

Bank / tussenpersoon
Uiteraard biedt elke bank of tussenpersoon aan om u te helpen bij uw productkeuze. U bent dan beperkt in het aantal offertes en/of aanbieders. Bovendien brengt een bank of tussenpersoon kosten in rekening.

Serviceprovider
Een serviceprovider geeft geen advies, maar zoekt uitsluitend naar het beste aanbod in de markt. Serviceproviders werkten tot voor kort alleen voor tussenpersonen, maar er zijn er steeds meer die ook direct voor consumenten bemiddelen. U merkt dit voornamelijk in de kosten: die zijn lager. Indien gewenst kunnen wij u doorverwijzen naar een betrouwbare marktpartij uit ons professionele netwerk die voor nagenoeg alle aanbieders van Nederland werkt.

 

Hypotheek bemiddelen

Door onze samenwerking met Vereniging Eigen Huis is het mogelijk om zowel het advies als de bemiddeling via ons te laten lopen. Meer informatie vindt u op de speciale website voor hypotheekadvies.